Försäkringskassan sjukskrivning statistik

Hur många är sjukskrivna? – Försäkringskassan

Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet. Här publicerar vi officiell och annan statistik samt olika publikationer, …

Här kan du läsa om delar av den officiella statistiken om sjukpenning.

Statistik och analys – Försäkringskassan

17 jan. 2023 — Statistik om sjukpenning och rehabiliteringspenning, vilka är ekonomiska stöd för personer som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på …

Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet. Här publicerar vi officiell och annan statistik samt olika publikationer, till exempel prognoser och socialförsäkringsrapporter.

Statistik om sjukpenning och rehabiliteringspenning

Statistik om sjukpenning och rehabiliteringspenning – Försäkringskassan

24 okt. 2022 — Ny statistik från Försäkringskassan om sjukskrivningar. Antal personer som är sjukskrivna på grund av stress Länk till annan webbplats, öppnas i …

Statistik om sjukpenning och rehabiliteringspenning, vilka är ekonomiska stöd för personer som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Stressrelaterade sjukskrivningar ökar igen efter pandemin

Stressrelaterade sjukskrivningar ökar igen efter pandemin – Försäkringskassan

21 juni 2022 — Försäkringskassan presenterar idag nya uppdaterade siffror över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer.

Stressrelaterade sjukskrivningar ökar igen efter pandemin

Fortfarande störst antal sjukfall inom vård- och omsorg

Fortfarande störst antal sjukfall inom vård- och omsorg – Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för den officiella statistiken inom områdena … som finns för att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom bland annat sjukpenning, …

Försäkringskassan presenterar idag nya uppdaterade siffror över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer. Det största antalet sjukfall finns alltjämt inom vård- och omsorgsyrkena.

Statistikdatabas – Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för den officiella statistiken inom områdena stöd vid … Statistik inom sjukområdet … Sjukpenning och rehabiliteringspenning.

Försäkringskassan ansvarar för den officiella statistiken inom områdena stöd vid sjukdom och funktionsnedsättning samt stöd till barnfamiljer.

Statistikdatabas – Försäkringskassan

I Sverige har sjukskrivningstalet varierat kraftigt under 2000-talet. Från en nivå på drygt 860 000 sjukskrivningar 2002 till hälften så många 2010.

Försäkringskassan ansvarar för den officiella statistiken inom områdena stöd vid sjukdom och funktionsnedsättning samt stöd till barnfamiljer.

Sjukskrivna – Ekonomifakta

Statistiken visar sammanhängande perioder av utbetalda dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och/eller arbetsskade-sjukpenning (så kallade sjukfall).

I Sverige har sjukskrivningstalet varierat kraftigt under 2000-talet. Från en nivå på drygt 860 000 sjukskrivningar 2002 till hälften så många 2010. Under senare år har psykisk ohälsa kommit att svara för en allt större del av sjukskrivningarna. Totalt var cirka 639 000 personer sjukskrivna under 2021.

Sjukfall – SCB

Sjukfall

Här hittar du jämställdhetsstatistik om sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, … Källa: Sjukfall, Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet …

Statistiken visar sammanhängande perioder av utbetalda dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och/eller arbetsskade-sjukpenning (så kallade sjukfall).

Sjukdom och sjukfrånvaro

Här hittar du jämställdhetsstatistik om sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, och om sjukfrånvaro.

Keywords: försäkringskassan sjukskrivning statistik